açık besi çiftligi izin belgesi

Karayollarına cephe işyeri geçiş yolu izin belgesi

Karayollarına cephe işyeri geçiş yolu izin belgesi
Geçiş Yolu İzin Belgesi almak için;
Bu Yönetmelikte ve Geçiş Yolu Ön İzin Belgesinde belirtilen şartlara uygun olarak inşaatı bitirilen tesis sahipleri, ön izin belgesini Geçiş Yolu İzin Belgesi ile değiştirmek üzere İlgili Kuruluşun Bölge Müdürlüğüne müracaat eder. İlgili Kuruluşça yerinde yapılan inceleme neticesinde Yönetmelik şartlarına aykırı bir durum olmadığı tespit edilirse Geçiş Yolu İzin Belgesi verilir.
Karayollarına cephe işyeri geçiş yolu izin belgesi Geçiş Yolu İzin Belgesi verilen tesisler için 3194 sayılı İmar Kanunu ve buna bağlı Yönetmeliklere göre ilgili Valilikten Yapı Kullanma İzni alınır. İnşaatı, bu Yönetmelik hükümleri ile Geçiş Yolu İzin Belgesinde belirtilen hususlara aykırı olarak bitirilen tesislere, yapı kullanma izin belgesi verilemez.
Kurumsal Danışmanlık 20 yıldır ülke genelinde dosya hazırlama iş ve işlemlerinizin takibi danışmanlık hizmeti vermektedir
Genel Koordinatör Turgay Turan

açık besi çiftligi izin belgesi

Kategoriler

2