beyoğlu emniyet müdürlüğü yabancılar şubesi vize uzatma

istanbul emniyet müdürlüğü yabancılar şube ikamet tezkeresi işlemleri

İstanbul emniyet müdürlüğü yabancılar şube ikamet tezkeresi işlemleri

Dilekçe ( Türkçe )
2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi. )
1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak. )
Her Ay için 300 $ ‘ lık Banka Hesap Belgesi veya Noter Tasdikli Gayrimenkul Tapusu.
Yabancı Uyru Dilekçe ( Türkçe )
2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi. )
1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak. )
Her Ay için 300 $ ‘ lık Banka Hesap Belgesi veya Noter Tasdikli Gayrimenkul Tapusu.
Yabancı Uyruklu Şahısın Yerine Vekaleten Müracaatta Bulunacak Olan Kişinin Noterden Tasdikli Vekaletnamesinin Aslı.

Kurumsal Danışmanlık İstanbul, Ankara ve İzmir şubeleri ile ülke genelinde 20 yılı aşkın süredir yabancı sermaye yatırımları projelendirme imalat ithalat izinleri ikamet tezkeresi ve çalışma müsadeleri dosya hazırlama ve işlem takibi hizmetleri vermektedir.

Amacımız; 20 yılı aşkın tecrübe ve mevzuat kanun bilgi birikimimizin ciddi müşterilerce değerlendirilmesidir. Eşine dostuna sevgilisine ikamet tezkeresi almak isteyenler istihdam ve yatırıma katkı sağlamayacak işi gücü olmayan sadece kendi ülkesindeki koşulların sıkıntısından ülkemize gelip ikamet tezkeresi ve çalışma izni almak isteyen dünya vatandaşı misafirlerimiz  Teknik personeline ve uluslar arası rekabete istihdama ülke ekonomisine katkı sağlamayacak içi boş işlemler için hem kendinizi hem bizi hemde ilgili makamları kurumları lütfen boşuna meşgul etmeyiniz.

Sorununu kanunlar çerçevesinde tecrübe, ihtisas ve ciddi yatırımları ile işlemlerini teknik dosya ve donanımla çözmek isteyen firmalara hizmet vermek temel prensibimizdir.

Müşkiliyetimizi anlayışla karşılayacağınızı ümit eder saygılar sunarız.
Yabancı çalışma izni ve ikamet tezkeresi işlemleri dosya hazırlama iş ve işlem takibi hizmetleri
Genel Koordinatör
Turgay Turan
Müşteri iletişim bilgi hattı
0 533 7667060
0 506 8753366
0 212 8815161

beyoğlu emniyet müdürlüğü yabancılar şubesi vize uzatma

Kategoriler

2