düğün salonu ruhsatı nasıl alınır

Teşvik Kredisi, Yatırım Teşvik Kredileri, Uzun Vadeli Krediler?

Teşvik Kredisi, Yatırım Teşvik Kredileri, Uzun Vadeli Krediler?

Dünyada ve Ülkemizde 5-10 yıl vadeli Fon Kaynaklı çok düşük faizli sradan projelere teminatsız verilen krediler yok; Lütfen sizlere kredi bulucam vaadi ile asıl amacı sizin 5-10 bin ytl nizi dolandırmak olan kişilere inanmayın.  Fizibilite etüdü hazırlamak, proje hazırlamak vb diger masraflar gibi bahanelerle sizlerden dolaylı olarak 5-10 bin ytl dolandırırlar bu şekilde mağdur olmuş bir çok müteşebbisler var;  Resmi Gazetede yayınlanmayan hiç bir fon kaynaklı kredi verilemez; Hazine Müsteşarlığının yayınlalamadığı hiç bir fon kaynaklı kredi lafları sadece yalandır piyasadaki dolanadırıcılara lütfen inanmayın ve finansman sıkıntısı çekerken iyice sıkıntıya düşmeyin YANİ SİZİ DOLANDIRACAK KİŞİLERİN BOL SIFIRLI VE ÇOK UZUN VADELİ ÇOK UYGUN FAİZLİ KREDİ LAFLARANA İNANMAYIN AMAN DİKKAT EDİN ELİNİZDEKİ PARADANDA OLMAYIN 

20 YILI AŞKIN SÜREDİR KURUMSAL DANIŞMANLIK FALİYET KONULARIMIZ

Yatırım Teşvik Belgelesi

Turizm İşletme Belgesi

Maden Ruhsatı

Yabancı Personel Çalışma İzni

Sağlık Bakanlığı ithalat ve imalat izin belgeleri

Tarım bakanlığı İthalat ve imalat izin belgeleri

Sanayi Bakanlığı izin belgeleri

Garanti Belgesi, TSE Hizmet Yeri yeterlilik Belgesi,

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUM DEPARTMANIMIZ FALİYETLERİ

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 22000 HACCP GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEMİ

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Mutlu bir gelecek, sorunsuz iş hayatı vede sonsuz başarılar dileğimizle;

Kurumsal Danışmanlık ülke genelinde uzman kadroları ve danışman ekibi ile çözümler üretir

Genel Koordinatör
Turgay Turan

Umuma açık işyeri ruhsatı izni nerden alınır

UMUMA AÇIK İŞYERLERİ KAPSAMI NEDİR?

Otel, gazino, kahve, içki yerleri, bar, tiyatro, sinema, hamam ve plaj gibi yerler, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda umuma açık dinlenme ve eğlence yerleri olarak tanımlanmaktadır.

2559 sayılı Kanun uyarınca, bu gibi yerlerin açılması polis veya jandarmanın yapacağı inceleme neticesine göre mahalli mülki amirinin iznine bağlıdır. Adı geçen Kanunda sözü edilen içki yerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin hangileri olduğu, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılması, denetlenmesi, faaliyetten men edilmesi, kapatılması, işletme izninin iptali ile bu yerleri açacak, işletecek ve buralarda çalışacak kişiler hakkında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan ve 30.12.1999 gün ve 23922 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 99/13681 karar sayılı “Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmelik”te açıklanmıştır.
Kurumsal Danışmanlık 20 yıldır ülke genelinde dosya hazırlama iş ve işlemlerinizin takibi danışmanlık hizmeti vermektedir
Genel Koordinatör Turgay Turan

gazino eğlence tesisi ruhsatı

Gazino Eğlence yeri açma çalıştırma işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı koşulları

Turizm işletme belgesi –işyeri açma ve çalıştırma izni – ruhsatı
Turizm işletme belgesi mevzuatının ön koşulu işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı (izni) olan tesisler ancak Turizm işletme belgesi almak için başvuru yapabilir; Ancak Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Genel Müdürlüğünün oteller, moteller, tatil köyleri, turistik özel tesisler, eğlence tesisleri, entegre spor ve eğlence kompleksleri gibi tesislerin yönetmeliklerinde bulunan koşullara tesisler uygun ise turizm işletme belgesi alabilir.
Biz sizlere şimdilik ön koşul olan işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı (izni) mevzuatını Turizm ve diğer sektörlere göre detaylıca açıklıyoruz
Belediye işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı
GAZİNO, DANS SALONU, DİSKOTEK, PAVYON, TAVERNA, AÇIK HAVA GAZİNOSU, BAR, KOKTEYL SALONU VE BENZERİ EĞLENCE YERLERİ
Gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl salonu ve benzeri eğlence yerlerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:
a) Birinci sınıf gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl salonu

1-) Mutfak bulunan gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl salonunda birinci sınıf lokanta mutfaklarında aranan şartlararanır.
2-) Giriş ve salon dahil bütün duvarlar yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya
kaplanmış olacaktır
3-) Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır.
4-) Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplanacaktır.

 5-) Masalar üzerinde iyi cins örtü ve peçete bulunacaktır.

6-) Kullanılan masalar üzerinde kristal, seramik veya porselen tablalar olacaktır.
7-) Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli ayrı tuvaletler bulunacaktır.

8-)Mutfağın dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır.

 9-) Garsonlar ve çalışanlar işyerinin belirlediği özel kıyafeti giyecektir.

10-) Müşteri kapasitesine yeterli bankolu vestiyer bulunacaktır.

11-) Girişte boy aynası bulunacaktır.
12-) Sanatçıların hazırlık yapmaları için sahne ile irtibatlı sıcak su ve lavabolu soyunma odaları bulunacaktır.

13-) Uygun bir yerde amerikan bar bulunacaktır.
14-) Orkestra yeri ve dans pisti bulunacaktır.
15-) Gazinonun salondan ayrı bir yerinde hizmetliler için bir soyunma yeri bulunacaktır.

b) İkinci sınıf gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl salonu

1-) Mutfak bulunan gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl salonunda ikinci sınıf lokanta mutfaklarında aranan şartlar aranır.

2-) Zemin, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplı olacaktır.
3-) Masalar üzerinde örtü ve peçete bulunacaktır.
4-) Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

5-) Girişte salonun büyüklüğüyle orantılı bir antre bulunacaktır.
6-) Girişte vestiyer bulunacaktır.
7-) Havalandırma klima ile yapılacaktır.
8-)Sanatçıların soyunmaları, makyaj ve benzeri hazırlıkları için uygun bir yer ulunacaktır.
9- )Orkestra yeri ve dans pisti bulunacaktır.
10-) Gazinonun salondan ayrı bir yerinde hizmetliler için bir soyunma yeri bulunacaktır.
SIHHÎ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE RANACAK NİTELİKLERA- İŞYERLERİNDE ARANACAK ASGARÎ ORTAK ŞARTLAR
1-) İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlık olacaktır.

2-) İşyerinin havalandırma tertibatı bulunacak; ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer veya klima sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır.
3-)Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan işyerlerinde her faaliyet dalı için ilgili bölümlerde öngörülen şartlar ayrıca aranacaktır.

4-)On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır. Ancak birden fazla işyerinin bulunduğu iş hanı, iş merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeter sayıda lavabo ve tuvalet varsa, buralarda açılan işyerleri için ayrıca tuvalet ve lavabo şartı aranmaz.
5-) İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır.
6-) Yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde, yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer, paslanmaz çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir; tavanlar buğulanmayı, küflenmeyi, pislik birikmesini önleyecek; kapılar, kolay temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır.
Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurulacaktır.
Bardak ve tabaklar cam veya porselen; kaşık, çatal ve bıçak paslanmaz çelikten olacaktır.
7-) İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler alınacaktır.
8-Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı diğer işyerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı bulunacak, yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecektir
9-) Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde şehir şebekesine bağlı su bulunacak, sigara içilen ve içilmeyen bölümler duvar veya camla ayrılacaktır

10-) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokantalar ve benzeri işyerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları mermer, seramik ve mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı olacaktır. Tuvalet ile mutfak yan yana olmayacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm İşletme Belgesi ön koşulu Belediye işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı (Gayrı Sıhhi Müessese Ruhsatı) mevzuatı yorumlama iş ve işlemlerinizin takibi danışmanlık hizmetimizden yararlanabilirsiniz
Genel Koordinatör Turgay Turan

GSM işyeri açma ruhsatı

GSM Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı

 

 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına ilişkin Yönetmelik, Resmi Gazetede  işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinde uygulanacak esas ve usulleri olarak yayınlanmıştır

İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Belediye sınırları içerisinde Belediyeler Tarafından belediye sınırları dışında ise İl Özel İdareler tarafından verilir.

Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler İçin Aşağıdaki Bilgi Ve Belgeler İstenir

 

 a)     Yer seçimi ve tesis kurma için gerekli bilgi ve belgeler:

1- Başvuru formu,

2- Sanayi bölgeleri içindekiler hariç işletmenin kurulacağı yeri gösteren onaylı plan örneği,

3- İlgili inceleme kurulu tarafından hazırlanacak yer seçimi ve tesis kurma raporu,

4- Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait, kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları veya yatırım sürecinin hızlandırılması amacı ile yetkili makamca uygun görülen durumlarda, bir yıl içerisinde üretim sürecinin gerektirdiği atık limitlerini sağlayacak projenin ve raporların hazırlatılmasına ilişkin müteşebbisçe verilen taahhütname,

5- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu.

b) Ruhsat için gerekli bilgi ve belgeler:

1- Başvuru formu,

2- Sağlık koruma bandının işaretlendiği tasdikli vaziyet planı örneği,

3- Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu,

4- Sorumlu müdür sözleşmesi,

5- Emisyon izni veya analiz raporu,

6- Deşarj izni veya analiz raporu,

7- Kurul tarafından hazırlanacak açılma raporu.

Yetkili idareler yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddeler ile çalışan işyerleri için yetkili organlarının kararına istinaden çıkaracakları yönetmeliklerde ilâve tedbirlerin alınmasını öngörebilir.

İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri aşağıda belirtilen şartları taşımak zorundadır.

a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirleri almış olmak,

b) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile kararını almış olması,

Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, içkili yer açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması,

c) Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt ve LPG istasyonu için Yapı Kullanma İzin Belgesinin alınmış olması,

d) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin görüşünün alınmış olması,

e) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gibi tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,

f) Karayolu kenarındaki işyeri için, karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış olması,

g) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle 30 kişiden fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması,

h) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezi ile açıkta alkollü içki satılan işyerlerinin okul, yurt, mabed, bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,

ı) Sanayi, tıbbi ve radyoaktif atık üreten işyerinde bu atıkların toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi ve bertarafı konusunda gerekli tedbirlerin ve izinlerin alınmış olması,

j) Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gerekli tedbirlerin alınmış olması,

k) Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması konusunda, yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması şarttır.

Yetkili idareler, işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapacakları denetimlerde bu hususların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder.

Teknik Kadromuzdan Danışmanlık hizmeti alabilirsiniz

düğün salonu ruhsatı nasıl alınır

Kategoriler

2