gazeteler kaç sayfa olur

Sinema film yapımına devlet destekleri

Kültür Bakanlığının sinema film yapımına devlet destekleri
UZUN METRAJLI FİLM PROJESİ
1) Başvuru formu (yapımcı ve yönetmen imzalı)
2) Yapımcı ve yönetmen arasında yapılmış protokol
3) İmza sirküleri
4) Talep edilen destek türü ve miktarı
5) Yönetmen özgeçmişi
6) Senarist özgeçmişi
7) Oyuncu özgeçmişi ve teyidi
) Eser ve bağlantılı hak sahipleri ile yapılmış ve mali hakları kullanma
yetkilerini gösterir sözleşmeler
9) Sinopsis (En az 1 sayfa, en fazla 2 Sayfa)
10) Tretman ( En az 10 sayfa, en fazla 15 Sayfa)
11) Senaryo (En az 60 Sayfa)
12) Bütçe özeti
13) Ayrıntılı bütçe
14) Yönetmen görüşü (En çok 5 Sayfa)
15) Senarist ve diyalog yazarlarından alınmış eser sahipliğine ilişkin beyan ve taahhütname
16) Proje takvimi
17) Geri ödeme takvimi (geri ödemeli destek başvurusunda bulunuluyorsa)
18) Ortak yapımlar için, ortak yapımcılar arasında yapılan ortak yapım
sözleşmesi ve teknik ve sanatsal katkı payları
19) Referanslar (varsa)
20) Daha önce alınmış destek bilgileri (varsa)
21) Sponsorlar (varsa)
31) Ticaret faaliyet belgesi (son tarihli), sicil gazetesi (son tarihli), yapımcı belgesi. (Bu belgeler başvurunun Destekleme Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde
ibraz edilir.)

Ankara Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir Ankara İstanbul ve İzmir ofisleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sanayi Bakanlığı gibi kurumların mevzuatlarına göre dosya ve proje hazırlar ve işlemleri ilgili kurumlarda takip ederek sonuçlandırır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakanlığı senaryo, dizi film, sinema filmi, belgesel film yapımı çekimi projeleri finans desteği işlemleri dosya hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumda takibi danışmanlık hizmetleri
Saygılarımla
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Turgay Turan

gazeteler kaç sayfa olur

Kategoriler

2