ikametgah aldırma işlemleri

İKAMET TEZKERESİ; ÇALIŞMA AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ EVRAKLARI

Çalışma Amaçlı İkamet Tezkeresi Almak İçin Gerekli Belgeler
1. Dilekçe ( Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası. )
2. 2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
3. Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.)
4. 1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak )
5. Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı ve Fotokopisi.
6. Dış Temsilciliklerimizden Alınmış Çalışma Amaçlı Vize.
7. Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi. (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)
8. Şirketin Faaliyet Belgesi Fotokopisi (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)
9. Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi
10. Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi.
11. İkamet Tezkeresi ve ( İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi. )
NOT 1 -Çalışma Bakanlığından Gelen Evraktaki Adres ile, Müracaat Dosyasındaki Adresler Aynı Olması Gerekmektedir.
Çalışma Bakanlığı Yabancı Personel çalışma izni Kurumsal Danışmanlık Yabancı personel çalışma izni ve ikamet tezkeresi işlemleri dosya hazırlama iş ve işlem takibi hizmetleri
KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Turgay Turan

ikametgah aldırma işlemleri

Kategoriler

2