iso denetçisi nasıl olunur

ISO BELGELERI

 

 • ISO 9001 Kalite Yönetim
  Sistemi – Temel Eğitim
 • ISO 9001 Kalite Yönetim
  Sistemi – Kuruluş İçi Denetçi Eğitimi 
 • ISO 9001 Kalite Yönetim
  Sistemi – Dokümantasyon Eğitimi 
 • ISO 9001 Kalite Yönetim
  Sistemi  ve IPK İlişkisi Eğitimi
 • ISO 9001 Kalite Yönetim
  Sistemi – Denetçi Baş Denetçi Eğitimi 
 • Proses Yaklaşımı /
  Süreç Yönetimi Eğitimi 
 • ISO 14001 Çevre Yönetim
  Sistemi – Temel Eğitim 
 • ISO 14001 Çevre Yönetim
  Sistemi – Kuruluş İçi Denetçi Eğitimi 
 • ISO 14001 Çevre Yönetim
  Sistemi – Dokümantasyon Eğitimi 
 • ISO 14001 Çevre Yönetim
  Sistemi – Denetçi Baş Denetçi Eğitimi 
 • ISO 14001 Çevre Yönetim
  Sistemi – Mevzuat Eğitimi 
 • ISO 22000 Gıda
  Güvenliği Yönetim Sistemi – Temel Eğitimi 
 • ISO 22000 Gıda
  Güvenliği Yönetim Sistemi – Kuruluş İçi Denetçi Eğitimi
 • ISO 22000 Gıda
  Güvenliği Yönetim Sistemi – Dokümantasyon Eğitimi 
 • ISO 22000 Gıda
  Güvenliği Yönetim Sistemi – Denetçi Baş Denetçi Eğitimi 
 • BRC Temel Eğitimi 
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı
  ve İş Güvenliği – Temel Eğitim 
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı
  ve İş Güvenliği – Kuruluş İçi Denetçi Eğitimi 
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı
  ve İş Güvenliği – Dokümantasyon Eğitimi
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı
  ve İş Güvenliği – Denetçi Baş Denetçi Eğitimi 
 • ISO 13485 Tıbbî
  Cihazlar – Kalite Yönetim Sistemleri – Temel Eğitim
 • ISO 13485 Tıbbî
  Cihazlar – Kalite Yönetim Sistemleri – Kuruluş İçi Denetçi Eğitimi
 • ISO 13485 Tıbbî
  Cihazlar – Kalite Yönetim Sistemleri – Dokümantasyon Eğitimi
 • ISO 13485 Tıbbî
  Cihazlar – Kalite Yönetim Sistemleri – Denetçi Baş Denetçi Eğitimi 
 • EurepGAP (GlobalGAP) –
  ITU – Temel Bilgilendirme Eğitimi
 • E – e Markalama
  Bilgilendirme Eğitimi
 • CE Markalama -
  Bilgilendirme Eğitimi  
 • CE Markalama – Makine
  Direktifi Eğitimi 
 • CE Markalama – Yapı
  Malzemeleri Direktifi Eğitimi 
 • CE Markalama – LVD
  Direktifi Eğitimi
 • CE Markalama – EMC
  Direktifi Eğitimi
 • CE Markalama – Oyuncak
  Direktifi Eğitimi
 • CE Markalama – Asansör
  Direktifi Eğitimi
 • CE Markalama – Tıbbi
  Cihazlar Direktifi Eğitimi
 • CE Markalama – Teknik
  Dosya Hazırlama Eğitimi
 • ISO 15189 Tıbbi
  Laboratuvar Akreditasyonu – Temel Eğitimi
 • ISO 15189 Tıbbi
  Laboratuvar Akreditasyonu – Dokümantasyon Eğitimi 
 • ISO 17025 Laboratuvar
  Akreditasyonu – Temel Eğitimi
 • ISO 17025 Laboratuvar
  Akreditasyonu – Dokümantasyon Eğitimi 
 • ISO 17020 Çeşitli
  Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler – Temel
  Eğitim
 • ISO 17020 Çeşitli
  Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler –
  Dokümantasyon Eğitimi
 • ISO 17021 Yönetim
  Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar İçin
  Şartlar – Temel Eğitim
 • ISO 17021 Yönetim
  Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar İçin
  Şartlar – Dokümantasyon Eğitimi
 • ISO 17024 Personel
  Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar – Temel Eğitim
   
 • ISO 17024 Personel
  Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar – Dokümantasyon Eğitimi
 • ISO 45011 Ürün
  Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Şartlar – Temel
  Eğitim
 • ISO 45011 Ürün
  Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Şartlar –
  Dokümantasyon Eğitimi
 • HQS Hastane
  Akreditasyon Standardı – Bilgilendirme Eğitimi
 • JCI Hastane
  Akreditasyon Standardı – Bilgilendirme Eğitimi
 • JCI Hastane
  Akreditasyon Standardı – Dokümantasyon Eğitimi
 • UHAD Hastane
  Akreditasyon Standardı – Bilgilendirme Eğitimi
 • UHAD Hastane
  Akreditasyon Standardı – Dokümantasyon Eğitimi
 • Acil Servis
  Akreditasyonu – Bilgilendirme Eğitimi
 • Sağlık Sektöründe
  Kalite Uygulamaları Eğitimi
 • Hastane Akreditasyon
  Sistemleri Eğitimi
 • Sağlık Sektöründe ISO
  9001 Kalite Yönetim Sistemi Uygulamaları Eğitimi
 • Kalite Koçu Eğitimi
 • Kalite Yöneticisi
  Eğitimi
 • Kalite Yönetim
  Temsilcisi Eğitimi
 • Zaman Yönetimi Eğitimi 
 • İş Analizi Eğitimi
 • İş Etüdü Eğitimi
 • Verimlilik Analizi
  Eğitimi
 • Verimli Üretken Bakım
  Eğitimi
 • Yalın Üretim Teknikleri
  Eğitimi
 • 5 S Eğitimi
 • Problem Çözme
  Teknikleri Eğitimi
 • İstatistiksel Proses
  Kontrol (İPK) Eğitimi
 • Altı Sigma Eğitimi
 • Stres Yönetimi Eğitimi
 • Norm Kadro Eğitimi
 • Hata Türü ve Etki
  Analizi (FMEA) Eğitimi 
 • Sürekli İyileşme
  (Kaizen) Eğitimi
 • İnsan Kaynakları
  Yönetimi Eğitimi
 • Stratejik Planlama
  Eğitimi
 • Üretim Planlama Eğitimi
 • Malzeme İhtiyaç
  Planlaması Eğitimi
 • Proje Yönetimi Eğitimi
 • İlk Yardım Eğitimi
 • Beden Dili Eğitimi
 • CMMI (Capability
  Maturity Model Integration) Bilgilendirme Eğitimi

iso denetçisi nasıl olunur

Kategoriler

2