kira gideri muhasebe kaydı

ihracat geliştirme teşvikleri

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI (DTM) VE İHRACATI GELİŞTİRME ETÜT MERKEZİ (İGEME) DESTEKLERİ NELERDİR?

İhracat Yapan Firmalara Hangi Konularda Destek Verilmektedir?

Kira destekleri
Demirbaş destekleri
Reklâm ve tanıtım destekleri
Marka tescil destekleri
Pazar araştırma destekleri
Eğitim destekleri
Ar-ge ve Patent destekleri
Kalite belgelendirme destekleri
Fuar destekleri
Üreticiler için:

Mağaza için 80.000 USD
Ofis, Showroom, Depo için 50.000 USD
Ticari firmalar için

Mağaza 60.000 USD
Ofis, Showroom ve Depo 40.000 USD
Her bir birimin yıllık kira destek üst limitidir.
Her birim; açılışından itibaren üç yıl boyunca diğerlerinden bağımsız bir şekilde desteklenmektedir. En fazla yedi adet birim desteklenir.

Ayrıca depo kira giderleri olarak; yükleme, boşaltma, paketleme, foklift kirası v.b.giderlerde %50 oranında destek kapsamındadır.

Demirbaş destekleri: Her bir birimin ilk açılışında yapılacak olan demirbaş masraflarına devlet destek sağlamaktadır.

Ofis mobilyaları buzdolabı, TV, faks v.b. ofis cihazları ile taşınabilir dekorasyon malzeme giderlerinin %50 ‘si desteklenmektedir.
Üreticiler için;

Her bir mağaza için 40.000 USD
Ofis/ Showroom ve depo için 25.000 USD
Örnek; Demirbaş gideri toplamı 80.000 USD ise alınabilecek üst rakam 40.000 USD’ dir.

Ticari firmalar için

Mağaza demirbaş desteği 30.000 USD
Ofis/ Showroom ve depo için 20.000 USD
REKLAM VE TANITIM DESTEKLERİ:
Tanıtım destekleri nelerdir?

Yabancı dilde hazırlanan katalog, tanıtım broşürleri
Defile, kokteyl, Show organizasyonları
Web sitesi, web reklâmları, tanıtım CD’si
Promosyon ve eşantiyon giderleri
TV ve dergi reklâmları
Reklâm panoları
Seminer ve konferans,
Sponsorluklar
V.b. firma giderlerine destek verilmektedir.
Yurtdışı birimi bulunan ayrıca, Yurt içi ve yurt dışında tescilli kendi markası bulunan firmaların reklâm, tanıtım ve pazarlama giderlerinde %50 destek verilmektedir. Destek üst limiti yıllık 150.000 USD dir.

Eğer yurtiçi marka tescili yoksa yurt dışında marka tescili varsa bu limit yıllık 75.000 USD’ dir.
Yurt içi ve yurt dışı (hedef pazarlarda ) marka tescili bulunan üretici ve ticari firmalarda; Reklâm, tanıtım ve pazarlama giderlerinde %50 oranında destek verilir. Destek üst limiti yıllık 50.000 USD kadardır. Reklâm ve tanıtım desteği üç yıl süreyle verilmekte olup şirketler için üst limiti 450.000 USD’ dir.

Marka tescil destekleri:
Yurtdışında yapılacak marka tescil masrafları % 50 oranında devlet tarafından desteklenmektedir.

Marka tescil harçları,
Danışmanlık giderleri,
Marka araştırma ve inceleme giderleri,
Markanın korunmasına ilişkin avukat giderleri yıllık 20.000 USD kadar destek alınabilmektedir. Üç yıl için destek üst limiti; 60.000 USD’ dir
İhracat amaçlı Pazar araştırma destekleri:
İhracat amaçlı yapılan pazar araştırma gezilerinde firmayı temsil eden en fazla iki kişi için hedef pazar da yapılan harcamalarda;

Ulaşım ve otel giderleri
Tercüman ve doküman masrafları
Araba kiralama giderlerinin
İş ile ilgili numune masraflarının % 70 oranında devlet tarafından desteklenmektedir.
Yapılan harcamaların belgelerle ibrazı gereklidir.
Her gezide alınabilecek destek üst limiti 10.000 USD’ dir.
Pazar araştırma gezi sayısı yıllık en fazla şirketler 5 adet, 3 yılda 15 adet geziye katılabilir.
Pazar Araştırma Rapor desteği:
Pazar araştırma kurum ve kuruluşlarına yapılacak üyelik hedef pazara yönelik doküman masraflarının şirketler % 50
oranında desteklenmektedir. Üst limit 30.000 USD kadardır.
Devlet tarafından uygun görülen nitelikli sektörel dış ticari heyet gezilerinde gezi programı başına şirketler % 50 oranında üst limit 10.000USD ‘ye kadar olan giderlerini devletten geri alabilmektedirler.

E ticaret portallarına üyelik:
İhracata amaçlı yapılan ve nihai tüketiciye hizmet vermeyen e- ticaret sitelerinin üyelik masraflarının şirketler için % 50 oranında destek kapsamındadır. Yıllık üst limit 20.000 USD kadardır.

Eğitim desteği:
Firma yönetici personelinin müsteşarlıkça akredite olmuş eğitimci ve danışmanlardan alacakları şu konularda alacağı eğitim masrafları şirketlerin yıllık toplam 50.000 ABD dolarını aşmamak üzere, program bazında süresi 6 (altı) ayı geçmeyen yurtiçi eğitim giderlerinin %90’ı desteklenir.
a) Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı,
b) Yurt dışı pazarlama, müzakere ve yazışma teknikleri ile fiyatlandırma,
c) Dış Ticarette ulusal ve uluslararası finansman sağlama teknikleri,
ç) Rekabet hukuku ve koşulları ile Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü mevzuatı, dış ticarette anlaşmazlıkların çözümü ve uluslararası tahkim,
d) Dış ticaret muhasebesi, uluslararası muhasebe standartları,
e) Moda-marka tasarımı, teknolojik, endüstriyel, görsel, yazılım ve ambalaj tasarımı,
f) Kalite,
g) Verimlilik,
ğ) Yönetim teknikleri,
h) Proje hazırlama, yönetim ve izleme teknikleri,
ı) Stratejik planlama, ve benzeri alanları kapsamaktadır.
Alınacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin, yıllık toplam 150.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla, %75’i desteklenir. Danışmanlık hizmetleri maksimum 3 (üç) yıl süreyle destekten yararlandırılır.

Belgelendirme destekleri:
Bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan ve kurumlarca uygun görülen diğer belgelendirme masrafları; ISO 9000 serisi, ISO 14000 ISO 22000 ve CE işareti, uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgeleri, belgelendirme giderleri %50 oranında devlet tarafından desteklenmektedir. Destek üst limiti her bir belge için 50.000 USD kadardır.

Fuar destekleri:
Sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, boş stand kirasının % 65’i ve nakliye harcamalarının % 50’si, devlet tarafından karşılanır üst limit 15.000 USD’ dir.
Üretici/imalatçı firmaların katılacağı sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, stand alanı 36 m2’yi geçmemek şartıyla, boş stand kirasının % 65’i ve nakliye harcamasının % 50’si devlet tarafından karşılanır. Üst limit 15.000 USD’ dir. Fuar teşvikleriyle fuar giderlerinin %50–75 ‘i karşılanmaktadır.

Patent destekleri:
Ulusal patent başvuruları için geri ödemesiz: 3000YTL
Uluslararası/bölgesel patent başvuruları için geri ödemesiz: 3000YTL
Uluslararası/bölgesel patent başvuruları için geri ödemeli: Talep doğrultusunda Jüri tarafından belirlenmektedir. Başvuru sahiplerinin patent başvuru hakları gerçek kişiler için 5, tüzel kişiler için 20 adettir.
Bu teşviklerle şirket başına ortalama 2. 900.000 USD destek üst limitleri bulunmaktadır. Şirketlerin büyüyebilmesi ,ihracata başlamaları ve finansman ihtiyacına devlet tarafından destek sağlanmaktadır

kira gideri muhasebe kaydı

Kategoriler

2