koskep kredi onaylandımı

Tarım Bakanlığı Gıda Üretim İzni Sicil Tescil Belgesi işlemleri

Tarım Bakanlığı Gıda Üretim İzni Sicil Tescil Belgesi işlemleri
Gıda üretim imalat izni Gıda sicili ve Gıda Tescili üretim belgesi

5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 27.08.2004 tarih ve 25566 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik gereği; gıda maddeleri, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan materyal ve ambalaj maddeleri üreten işyerleri gıda siciline kaydolmak, sicil numarası ve imal ettikleri ürünlerin bileşiminde bulunan maddeleri tescil ettirerek üretim izni almak zorundadırlar.

İşlemler iki aşamalıdır. Birinci aşamada işletmeler Çalışma İzni ve Gıda Sicili, ikinci aşamada Tescil ve Üretim İzni alır.
Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni almak isteyenler TABLO-1’de yer alan bilgi ve belgelerle başvururlar.
kaynak : ww.ankara-tarim.gov.t

Ankara Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın mevzuat uygulam işlem tercübesi ve Ankara İstanbul ve İzmir ofisleri ile ülke geneline hizmet vermektedir.
Gıda imalat çalışma izni sicil etiket ve tescil işlemleri

Genel Koordinatör
Turgay Turan

koskep kredi onaylandımı

Kategoriler

2