lpg pompa sertifikası nerden alınır

Akaryakıt istasyonları TSE HYB hizmet yeri yeterlilik belgesi izni

Akaryakıt istasyonları TSE HYB Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi zini
Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisleri Genel Kuralları

Bu Kriter Akaryakıt depolama ve hizmet verecek ünitelerle ilgili genel hususları kapsar
- bu depolama ve dolum tesisi; akaryakıt istasyonlarınca satışı yapılan benzin, motorin, Gazyağı, madeni yağlarının ve bina, fabrika tüm konut ve işyerlerinin ısınmasında kullanılan Fuel Oil’in parakende ve toptan satışının yapılabileceği stoklama ünitesi ile aşağıdaki kısımlardan oluşur.
- OFİS: Akaryakıt dolum istasyonundan sorumlu kişinin veya bir müdürün kullanması için düzenlenmiş bir mekandır.
- NÖBETÇİ YERİ : İstasyonda, istasyonun gece kullanımı sırasında burada görevli olan nöbetçinin kalabileceği mekandır.
- DEPO: Fazla malzemenin depolanması ve dinlenmesi için yapılmış mekandır.
- KUMANDA MERKEZİ: Elektrik panolarının kontrol ve ihbar sistemlerini yer aldığı mekandır.
- DOLUM TANKLARI: Benzin, Motorin, Gazyağı, Madeni Yağ ve Fueloil’in stoklandığı yer altında veya yerüstünde olan stoklama ünitesidir.
GENEL KURALLAR
- İŞYERİ: Dolum tesisinin bulunduğu yerde her türlü yer üstü ve yeraltı depoları ile ana bina sundurma vs. cephe hattının karayolu çizgisine olan mesafesiyle, bekçi kulübesi varsa akaryakıt pompaları ve kaideleri vb. cephe hattının karayolu sınır çizgisine olan mesafesi mevzuatında ön görülen ölçülerde olmalıdır.
- Belediye sınırları dışındaki akaryakıt depolama tesisinin cephe genişliğinin: İki yönlü devlet karayollarına, bölünmüş Devlet yollarına, İl yollarına ve diğer yollara olan mesafesi mevzuatında ön görülen ölçülerde olmalıdır.
- Tanklar yer üstünde tesis edildiği takdirde TS 3298’e uygun düzenlenmelidir.
- Akaryakıt istasyonlarında satışı yapılan ürünler ilgili Türk Standardına veya Kalite Belgesine uygun olmalıdır.
- Tuvalet ve Lavobo bulunmalıdır.
- Dolum İstasyonu tüm çevresi en az 2 metre yüksekliğinde beton duvarla koruma bandı oluşturmalıdır.
- Tesiste DSİ den alınmış kullanılabilirlik raporuna uygun su kullanılmalıdır.Tesiste ihtiyacı karşılayabilecek yedek su deposu bulunmalıdır
- Foseptik çukurları, şehir kanalizasyon şebekesinin olmadığı hallerde binaların pis sularını uzaklaştırmak için aşağıdaki hususlara uygun olarak yapılmalıdır.
- Her nevi pis sular, pis su boruları ile binanın en az 1 metre haricine kadar çıkarılmalı ve hariçte çimento büzlerle toplandıktan sonra foseptiğe isale edilmelidir. Buradan çıkan sular, kanalizasyon şebekesi bulunmadığı hallerde iki kademeli bir sızdırma şebekesinden geçirildikten sonra daha geniş bir hacimli depoya veya bir dereye verilmelidir. (SistemlerTS 3324’ e uygun olmalıdır.)
- Önemli bina ve tesisler arasındaki mesafeler ve Emniyet mesafeleri TS 12820’ye uygun olmalıdır..
- Tesiste otomatik alarm tertibatı bulunmalıdır.
- Çalışanlar işyerlerinin belirlediği standart kıyafetle hizmet vermeli işyerince verilen kimlik kartı
olmalıdır.
- Çalışan personel İşci Sağlığı ve İş Güvenliği tüzüğüne uygun olarak çalışmalıdır.
Akaryakıt istasyonları TSE HYB hizmet yeri yeterlilik belgesi izni; Kurumsal Danışmanlık sektörel mevzuatlara göre proje dosya hazırlama iş ve işlem takibi danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bilgi hattımızı arayın; Rahatlayın.
Genel Koordinatör
Turgay Turan

lpg pompa sertifikası nerden alınır

Kategoriler

2