Ön İzin Belgesi nedir

ANTREPO ÖN İZİN BELGESİ

ANTREPO ÖN İZİN BELGESİ

Gümrük idareleri tarafından antrepo işletilmediği veya bu işletmelerin yeterli olmadığı hallerde, gümrük, antreposu açılması ve işletilmesi izni vermeye Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.


a) Kamu kuruluşlarına,
b) Belediyelere,
c) Gerçek ve tüzel kişilere,
Müsteşarlıkça antrepo açma ve işletme izni verilebilir.


İzin, yalnızca Türkiye’de yerleşik kişilere verilir.
Genel antrepo açma izni yalnızca 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, asgari 2 yıldır faaliyette bulunan ve ödenmiş sermayesi;


a) Gelişmiş yöre kapsamındaki iller için 100 milyar Türk Lirası,
b) Normal yöre kapsamındaki iller için 50 milyar Türk Lirası,
c) Kalkınmada öncelikli yöre kapsamındaki iller için 25 milyar Türk Lirası,olan anonim ve limited şirketlere verilebilir.

Emisyon İzin Belgesi Emisyon izni işlemleri

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED),
Proje Tanıtım Dosyaları (PTD),
Nihai ÇED (Çevre İzleme)
Bacada ve Ortamda Emisyon ve İmisyon Ölçümleri,
Emisyon İzin Dosyalarının Hazırlanması,
Pasif Örnekleme
Deşarj İzin Belgeleri Danışmanlık ve Hizmet Çalışmaları,
Tesis içi ve Çevresi Gürültü Ölçümleri,
Akustik Raporların Hazırlanması,
Çevresel Etüt Çalışmaları,
Stratejik Gürültü Haritalarının Oluşturulması,
Çevresel Modelleme Çalışmaları(Toz Dağılımı ve Gürültü),
Coğrafi Bilgi Sistemi İle Haritaların Hazırlanması
Ön Fizibilite Çalışmaları,
Doğaya yeniden kazandırma Planı (Maden, Taş Ocaklar)
Bağlantı Kalite Kontrol izin belgelerinin alınması
Atık Yönetim Planının hazırlanması

7 Mart 2008 Tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çevresel gürültünün Değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği Madde 29’da belirtildiği üzere mahalli idareler 30/06/2014 tarihine kadar Stratejik gürültü haritalarını hazırlamakla yükümlüdürler.

Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir özel sektöre birçok mevzuatla uygulamalı danışmanlık hizmetleri vermektedir. İlgili kurumlarda kurumsal tecrübe gerektiren işlemleri, İstanbul Ankara ve İzmir şubelerindeki uzman kadroları ile zamanında ve en hızlı şekilde takip eder; işlemlerinize hassasiyet gösterir ve 20 yılı aşkın tecrübeli lider kuruluş olarak siz değerli müteşebbis yatırımcı firmalara karşı sorumluluk bilinci taşır.

Emisyon İzin Belgesi Emisyon izni mevzuatı işlemleri                                                            Genel Koordinatör
Turgay Turan

inşaat ruhsatı işlemleri nelerdir

İNŞAAT RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
Ruhsat talep dilekçesi
Tapu sureti
Mal sahiplerinin vekaletnamesi (gerekli ise)
Aplikasyon krokisi
Çap
İmar durumu
İmar durumuna göre onaylı vaziyet planı (gerekli ise)
İmar durumuna göre proje öncesi istikamet (gerekli ise)
İnşaat mühendisinin statik hesaplarına teşkil edecek jeoteknik zemin etüt raporu
Deprem Yönetmelik şartlarına uygun olarak projelerin işin başından sonuna kadar yerinde tatbik edileceğine dair noterden fenni mesullük taahhütnamesi (mimar veya inşaat mühendisinden)
Diğer 3 mühendisin ilgili odasından fenni mesullük taahhütnamesi (mimar veya inşaat mühendisi, elektirik mühendisi. Ve makine mühendisinin kendi projeleriyle ilgili taahhütnameleri)
5 Takım mimari proje
5 Takım statik projesi
4 Takım elektrik projesi
4 Takım sıhhi tesisat projesi
5 Kat ve üstü için asansör avan projesi ve ayrıca 10 kat ve üstü için çift asansörlü avan projesi ve 8 Kat ve üstü için paratoner hesabı.

Kurumsal Danışmanlık 20 yıldır ülke genelinde hizmetinizde
Genel Koordinatör Turgay Turan

Ön İzin Belgesi nedir

Kategoriler

2