ÖZEL GÜVENLİK İZİN BAŞVURU EVRAK LİSTESİ

Yabancıların çalışma izni dilekçe evraklar

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ DİLEKÇE VE EVRAKLAR
a) Çalışma Bakanlığına hitaben yabancıların çalışma izni talep dilekçesi
b) Yabancı personel başvuru formu 4 nüsha
c) Pasaportun Türkçe tercümesi ve konsolosluk veya noter onayı
d) Diploma Türkçe tercümesi ve konsolosluk veya noter onayı
c) Özgeçmiş formu

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ
İŞVEREN DİLEKÇE VE EVRAKLAR
a) Çalışma Bakanlığına hitaben yabancıların çalışma izni dilekçesi
b) İşyerinde çalışan yabancı ve Türk personelleri gösterir SGK Bildirge bodro liste
c) Son yıl Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu Vergi Dairesi veya YMM onaylı
d) Yabancı sermeyeli şirketlerde yabancı hisse yapısını gösterir en son gazete

ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ ve Yabancı sermeye şirket kuruluşları Hazine Müsteşarlığı yatırım teşvik belgesi proje işlemleri ve Yabancıların çalışma izni belgesi evrekları işlemlerinde 20 yılı aşkın tecrübe

ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Turgay Turan

ÖZEL GÜVENLİK İZİN BAŞVURU EVRAK LİSTESİ

Kategoriler

2