özel okul açmak için devlet kredisi var mı

KİMLER YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALABİLİR ?

KİMLER YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALABİLİR ?
Destek unsurlarından yararlanabilmek için esas ve usulleri Hazine Müsteşarlığınca belirlenen yatırım teşvik belgesinin temin edilmesi zorunludur.
Yapılacak yatırımın Teşvik Belgesine bağlanabilmesi için toplam sabit yatırım tutarının;
a) KOBİ’lerin yatırımlarında asgari 200 bin Yeni Türk Lirası, azami 2 milyon Yeni Türk Lirası ,
b) Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde asgari 200 bin Yeni Türk Lirası,
c) Diğer yatırımlarda asgari 1 milyon Yeni Türk Lirası
olmak kaydıyla yatırım yapacak ve yatırım konusu Yatırım Teşvik Belgesi verilmesi uygun olacak gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları % 50’yi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri müracaat edebilir.
Kurulacak şirketler adına ve tamamlanmış yatırımlara ilişkin olarak teşvik belgesi düzenlenmez.

Genel Koordinatör
Turgay Turan

Devlet Teşvikleri

Devlet Teşvikleri Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü Teşvik Belgesi destekleri aşağıda sıralanmıştır.
Gümrük vergisi muafiyeti; Teşvik Belgesi kapsamına alınan yatırım malları ithali; yürürlükteki ithalat rejimi gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisinden muaftır.
Katma Değer Vergisi İstisnası; Teşvik Belgesi sahibi yatırımcıların teşvik belgesi kapsamında yapacağı makine teçhizat ithal ve yerli teslimleri; Katma Değer Vergisinden istisnadır.
Faiz Desteği ; Yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi için kullanılacak en az 1 yıl vadeli yatırım kredileri ile ilgili olarak, ilk 4 yıl için uygulanmak kaydıyla, her bir itfa planında belirtilen ödenecek faizin veya kar payının, Yeni Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredilerinde ise 2 puanı bütçeden karşılanabilir.

Finansal Kiralama ; Finansal Kiralama aracılığı ile gerçekleştirilecek yatırımların, Yatırım Teşvik Belgesi’ne bağlanması ve ilgili destek unsurlarından faydalanması mümkündür. Bu kapsamda hem Finansal Kiralama avantajlarından hem Yatırım Teşvik unsurlarından faydalanılması mümkündür.

Komple Tesis İthalatı; Kullanılmış Yatırım Teşvik Belgesi ile Yurtdışından veya Türkiye’deki Serbest Bölgelerden Kullanılmış Komple Tesis İthalatı gerçekleştirilebilir.
Kullanılmış Makine İthalatı :Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ithalatı gerçekleştirilecek Kullanılmış Makine ve Teçhizat destek unsurlarından faydalanabilir.

Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir ülke genelinde diğer sektörlerle ve kurumlarla alakalı izin belgeleri alımında olduğu gibi uzman personelleri ile yatırım teşvik belgesi proje hazırlama ve işlemlerinizin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmeti vermektedir.
Genel Koordinatör
Turgay Turan
Genel Müdürlük
Not: Sadece mevzuatlarla alakalı bilgi edinmek istiyorsanız; Lütfen Mevzuat sorunuzu e-posta bilgi hattına yazınız; Teknik personellerimiz sizlere en kısa zamanda döneceklerdir.
Sadece bilgi edinmek için yapılan telefon trafiği potansiyel müşteri iletişim bilgi hatlarımızı çok yoğun meşgul etmektedir Müşkiliyetimizi anlayışla karşılayacağınızı ümit eder saygılar sunarız.

özel okul açmak için devlet kredisi var mı

Kategoriler

2