özürlüden özürlüye satılık araç

Turizm İşletme Belgesi Evrakları Turizm Yatırım Belgesi Evrakları

Turizm işletme belgesi evrakları Turizm yatırım belgesi evrakları
Turizm yatırım belgesi Turizm deneme işletmesi, turizm işletmesi, kısmi turizm deneme işletmesi ve kısmi turizm işletmesi belgeli tesislerde ayrık yerleşim düzenlerinde servis merdiveni ve asansörü bulundurulmasına ilişkin esaslar
Turizm işletme belgesi servis merdiveni ve asansörü düzenlemesi
dört ve beş yıldızlı otellerde servis merdiveni veya asansörü düzenlenmesinde yönetmelikte müşteri asansörü için belirlenen kriterler esas alınır. Bu esaslar, dağınık yerleşim düzenindeki dört ve beş yıldızlı oteller için de geçerlidir.
Ayrıca, kademeli yarım katlar şeklinde düzenlenmiş tesislerde servis asansörü veya merdiveni her farklı kademedeki bölüm için, hizmetin aksamaması kaydıyla, ayrı sağlanmak zorunda değildir.

Turizm yatırım belgesi Turizm deneme işletmesi, turizm işletmesi, kısmi turizm deneme işletmesi ve kısmi turizm işletmesi belgeli tesislerde Bedensel özürlü düzenlemelerine ilişkin esaslar
Turizm işletme belgesi bedensel özürlüler için düzenlemeler
Yönetmeliğin 18 inci maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca bedensel özürlüler için yapılacak düzenlemeler aşağıdaki şekildedir.
a) Farklı seviyedeki yerler birbirine rampalarla bağlanmalıdır. Rampa eğimleri beş dereceden dik olmamalı, yanlarında trabzan düzenlenmeli ve temiz geçiş genişliği en az yüz santimetre olmalıdır.
b) Tesis giriş kapısı genişliği en az yüz santimetre olmalıdır.
c) Genel tuvaletler:
1 – Kapı genişliği en az seksenbeş santimetre olmalıdır. Eşik yapılmaması tavsiye edilmekle birlikte yapılması halinde en fazla birbuçuk santimetre yükseklikte ve pahlı olarak yapılmalıdır.
2 – Klozet, lavabo, sifon, batarya gibi donatılar bedensel özürlünün kullanabileceği şekilde düzenlenmelidir.
3 – Aynalar göz hizasında veya inip çıkan ayarlı veya öne doğru on-onbeş derece eğik olmalıdır.
4 – Tekerlekli sandalyenin dönüşüne uygun büyüklükte düzenlenmeli ve zemini kaygan olmayan malzeme ile kaplanmalıdır.
d) Yatak odaları:
1 – Odalar, bedensel özürlünün rahatça hareket edip odayı kullanabileceği şekilde, uygun büyüklük ve konumdaki eşyalarla tefriş ve dekore edilir, dengesiz duran, sivri köşeli eşyalar bulundurulmaz.
2 – Oda giriş kapısı genişliği en az seksenbeş santimetre olmalıdır.
3 – Zemini kaygan olmamalı, kalın, yumuşak, tutan halı kullanılmamalıdır.
4 – Dolap kapıları sürgülü ve askı yüksekliği en fazla yüzkırk santimetre olacak şekilde düzenlenmelidir.
5 – Elektrik düğme ve prizleri zemin döşemesinden en fazla yüz, en az kırk santimetre yükseklikte olacak şekilde düzenlenmelidir.
6 – Yatak baş ucunda merkezi aydınlatma düğmesi bulunmalıdır.
7 – Oda banyolarında; genel tuvaletlerde yapılan düzenlemelere ilave olarak bedensel özürlü kullanımına uygun şekilde küvet veya duş düzenlemesi yapılır. Bu bölümlerde oturma yeri ile uygun yerlerde tutunma bantları sağlanır. Banyo kapısı açılımı rahat hareket imkanı verecek şekilde düzenlenir. Eşik yapılmaması tavsiye edilmekle birlikte yapılması halinde en fazla birbuçuk santimetre yükseklikte ve pahlı olarak yapılır.
8-(ek alt bend R.G. 06/04/2006-26131) Oda düzenlemeleri için öngörülen %1 oranı değerlendirilmesinde küsuratlar dikkate alınmaz
e) Bedensel özürlü kullanımına ayrılan oda veya yeme içme ünitesinin zemin kattan farklı bir katta olması durumunda üniteler arasındaki ulaşım uygun donanımdaki asansör veya merdiven asansörüyle sağlanır. Bu durumda asansörde aşağıdaki düzenlemeler sağlanır.
1 – Kapı fotoselli olmalıdır.
2 – Kumanda düğmelerinin zemin döşemesinden yüksekliği yaklaşık yüz santimetre olmalıdır.
3 – Kabin içinde zemin döşemesinden yaklaşık doksan santimetre yüksekliğinde tutunma bantları sağlanır.
4 – Kabin içi, halı kaplı olmamalıdır

Ankara Kurumsal Danışmanlık turizm işletme belgesi ile ilgili dosyalarının hazırlanmasında uzman kadroları ile Turizm Bakanlığı Turizm işletme belgesi yönetmeliğine göre ek proje raporlar dosyalar hazırlayarak işlemlerinize hassasiyet gösterir ayrıca hazırlamış olduğu dosyaları ilgili kurumlarda aynı titizlikle takip eder ve 20 yılı aşkın tecrübesi ile lider kuruluş olarak sizlere karşı sorumluluk bilinci taşır.
      Turizm Bakanlığı yönetmelikleri ve mevzuatlarına göre Turizm işletme belgesi ve Turizm yatırım belgesi işlemleri 20 yılı aşkın uzman tecrübe ve referanslarla gelişen en büyük sermaye GÜVEN!!!  

Saygılarımızla

ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör

özürlüden özürlüye satılık araç

Kategoriler

2