pasaporta telefon işletme süresi

Yabancıların çalışma izni için gerekli belgeler

Yabancıların çalışma izni için gerekli belgeler
1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,
2) Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı) 3) işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içeren sözleşme İşveren ve yabancı personelin her ikisininde orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış bireysel sözleşme veya işverence yapılan iş teklifinin işçi tarafından kabul edildiğine dair işe kabul belgesi veya onaylı sureti.)
4) Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli pasaport sureti,
5) Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli diploma sureti,
6) Türkiye’den yapılacak başvurular için, geçerli İkamet Tezkeresi,(İkamet tezkeresinin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur)
7) Öz geçmiş (ilişikteki öz geçmiş formatı doldurulacaktır.)

Yabancı personel ve sanatkar çalıştıracak Belgeli Turizm İşletmeleri için:
İş mukavelesi,
9) Döviz gelirlerine ait belgeler,
10) Bonservisler (Ciddiyeti konusunda tereddüt yaratan müesseselerin bonservisleri hariç), Mesleki hizmetler kapsamında çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak;
Yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurt dışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Diploma Denklik Belgesi”,
11) Ülkesindeki meslek kuruluşundan mesleğini icra ettiğine, kendi ülkesindeki meslek örgütüne üye olduğuna ve “meslekten men cezası olmadığına” ilişkin son altı ay içinde alınmış belge,
12) Danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla hizmet sunması durumunda, iş tanım belgesi ile sözleşme (firma-firma arası veya firma-kişi arası) örneği,
13) Mühendis, mimar ve şehir plancılarının her tür ve ölçekte danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla uzman olarak hizmet sunması ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projelerde proje hazırlaması ve imza yetkisi alması durumunda, noter ya da konsolosluk onaylı ve yalnız bu işe münhasır kalmayı öngören taahhütname, ibraz etmesi gerekmektedir

Kurumsal Danışmanlık Yabancı personel çalışma izni işlemlerinde Yabancıların çalışma izni için gerekli belgeler  dosyaların hazırlanması   iş ve işlem takibi hizmetleri

Saygılarımızla

ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Turgay Turan

Çalışma Bakanlığı Yabancılar çalışma izni evrakları

Çalışma Bakanlığı Yabancılar çalışma izni evrakları

İlk Başvuru için İstenilen Belgeler
Dilekçe : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi.
Başvuru Formu : Yabancı personel başvuru formu (4 nüsha, son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı, işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içerecek csgb.gov.tr adresinden veya bizlerden temin edebilirsiniz)
Özgeçmiş Formu : Özgeçmiş formunu csgb.gov.tr adresinden veya bizlerden temin edebilirsiniz)
Pasaport : Yurtiçi başvurularda noter onaylı ve Türkçe tercümeli pasaport sureti , yurtdışı başvurularında yeminli mütercim onaylı Türkçe tercümeli pasaport sureti.
Diploma : Noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma sureti.
Yurtdışı müracaatı : Yurtdışı temsilciliklerinden çalışma izni ile çalışma vizesi müracaatı (en az 6 aylık ikamet tezkeresi yoksa)
Bilanço+Gelir Tablosu : Vergi Dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı.
Ticaret Sicil Gazetesi : Aslı veya firma onaylı suret olabilir.
SSK Prim Belgeleri : Tüm personelin SSK prim belgeleri
İş Mukavelesi : Taraflar arasında imzalanmış iş sözleşmesi aslı.
Döviz belgeleri : Turizm İşletme Belgesi varsa 40 bin $ bozdurduğuna dair banka onaylı belge.
Bonservis : Turizm belgeli işletmeler için Türkçe tercümeli, noter onaylı.
Turizm işletme belgesi : Fotokopisi.
Türk Vatandaşıyla Evli ise : Evlenme cüzdanı (noter onaylı) ve vukuatlı nüfus kayıt örneği
Uzatma Başvurusu İçin İstenilen Belgeler
Dilekçe : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi.
Başvuru Formu : Yabancı personel başvuru formu (4 nüsha, son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı, işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içerecek (csgb.gov.tr adresinden veya bizlerden temin edebilirsiniz)
Özgeçmiş Formu : Özgeçmiş formunu csgb.gov.tr adresinden veya bizlerden temin edebilirsiniz)
Pasaport : Yurtiçi başvurularda noter onaylı ve Türkçe tercümeli pasaport sureti, yurtdışı başvurularında yeminli mütercim onaylı Türkçe tercümeli pasaport sureti.
Diploma : Noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma sureti.
Bilanço+Gelir Tablosu : Vergi Dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı.
İkamet Tezkeresi : Türkiye’den yapılacak başvurular için geçerli İkamet Tezkeresi (ikamet tezkeresinin süresi en az 6 ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur.)
Önceki İzni : İzin belgesinin aslı.
Ücret Bordrosu : Uzatma aynı firma ile yapılıyorsa son aya ait bordro (firma onaylı)
Vergi Borcu Yoktur
Yazısı : Vergi Dairesinden alınacak.
Ticaret Sicil Gazetesi : Aslı veya firma onaylı suret olabilir.
SSK Prim Belgeleri : Tüm personelin SSK prim belgeleri
İş Mukavelesi : Taraflar arasında imzalanmış iş sözleşmesi aslı.
Döviz belgeleri : Turizm İşletme Belgesi varsa 40 bin $ bozdurduğuna dair banka onaylı belge.
Turizm İşletme Belgesi : Suret olabilir.
Türk Vatandaşıyla Evli ise : Evlenme cüzdanı (noter onaylı) ve vukuatlı nüfus kayıt örneği

Kurumsal Danışmanlık Uzman kadroları ile ikamet tezkeresi (oturma izni) Yabancı personel çalışma izni dosyalarını Çalışma Bakanlığı mevzuatlarına göre hazırlar ve ayrıca müracaat dilekçe dosyasına Yabancı sermaye mevzuatı, Dış Ticaret ihracatı teşvik Mevzuatına göre ilgili müsteşarlıklardan teknik ek dosyalar hazırlayarak işlemlerinize hassasiyet gösterir ayrıca hazırlamış olduğu dosyaları ilgili kurumlarda aynı titizlikle takip eder ve 20 yılı aşkın tecrübesi ile lider kuruluş olarak sizlere karşı sorumluluk bilinci taşır.

Not: Bireysel ve sadece mevzuatlarla alakalı bilgi edinmek istiyorsanız; Lütfen Mevzuat sorunuzu e-posta bilgi hattına yazınız; Teknik personellerimiz sizlere en kısa zamanda döneceklerdir. Sadece mevzuatla alakalı bilgi edinmek için yapılan telefon trafiği potansiyel müşteri iletişim bilgi hatlarımızı çok yoğun meşgul etmektedir.
Yabancı personel ihtiyacı olmadığı halde ve teknik gerekcesi olmadan, sadece eşine dostuna oturum almak için yapılan telefon iletişimi tarafımızca değerlendirilmeyecektir. Firmamız hiç bir müşterimize ilk görüşmede telefonla fiyat vermemektedir. Sadece fiyat araştırması yapanlar lütfen bizi aramayınız.
Amacımız 20 yılı aşkın tecrübe ve mevzuat kanun bilgi birikimimizin ciddi müşterilerce değerlendirilmesidir. Sorununu kanunlar çerçevesinde tecrübe, teknik dosya ve donanımla çözmek isteyen firmalara hizmet vermek temel prensipimizdir.
Müşkiliyetimizi anlayışla karşılayacağınızı ümit eder saygılar sunarız.

Saygılarımızla
Genel Koordinatör
Turgay Turan

pasaporta telefon işletme süresi

Kategoriler

2