rapor örneği göster

Emisyon İzin Belgesi Emisyon izni işlemleri

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED),
Proje Tanıtım Dosyaları (PTD),
Nihai ÇED (Çevre İzleme)
Bacada ve Ortamda Emisyon ve İmisyon Ölçümleri,
Emisyon İzin Dosyalarının Hazırlanması,
Pasif Örnekleme
Deşarj İzin Belgeleri Danışmanlık ve Hizmet Çalışmaları,
Tesis içi ve Çevresi Gürültü Ölçümleri,
Akustik Raporların Hazırlanması,
Çevresel Etüt Çalışmaları,
Stratejik Gürültü Haritalarının Oluşturulması,
Çevresel Modelleme Çalışmaları(Toz Dağılımı ve Gürültü),
Coğrafi Bilgi Sistemi İle Haritaların Hazırlanması
Ön Fizibilite Çalışmaları,
Doğaya yeniden kazandırma Planı (Maden, Taş Ocaklar)
Bağlantı Kalite Kontrol izin belgelerinin alınması
Atık Yönetim Planının hazırlanması

7 Mart 2008 Tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çevresel gürültünün Değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği Madde 29’da belirtildiği üzere mahalli idareler 30/06/2014 tarihine kadar Stratejik gürültü haritalarını hazırlamakla yükümlüdürler.

Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir özel sektöre birçok mevzuatla uygulamalı danışmanlık hizmetleri vermektedir. İlgili kurumlarda kurumsal tecrübe gerektiren işlemleri, İstanbul Ankara ve İzmir şubelerindeki uzman kadroları ile zamanında ve en hızlı şekilde takip eder; işlemlerinize hassasiyet gösterir ve 20 yılı aşkın tecrübeli lider kuruluş olarak siz değerli müteşebbis yatırımcı firmalara karşı sorumluluk bilinci taşır.

Emisyon İzin Belgesi Emisyon izni mevzuatı işlemleri                                                            Genel Koordinatör
Turgay Turan

rapor örneği göster

Kategoriler

2