sağlık bakanlığı ithal izin belgesi

SAĞLIK BAKANLIĞI İTHALAT İZNİ NASIL ALINIR

SAĞLIK BAKANLIĞI İTHALAT İZNİ NASIL ALINIR

Sağlık Bakanlığı medikal ithalat izni danışmanlık Gerekli evraklar Sağlık Bakanlığı sağlık ürünü ithalat izni Sağlık Bakanlığı Enteral Beslenme ürünleri ithalat izni Sağlık ithalat izni için gerekli belgeler

SAĞLIK BAKANLIĞI İTHALAT İZNİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Kontrol Belgesi;
–Orijinal, 6 adet olmalıdır.
–31.12.2003 tarih ve 25333 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/4 sayılı “Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ’in EK:3 bölümüne uygun olarak yazılmalıdır.
–İthalatçı kuruluş mühürü ile yetkilisinin imzası bulunmalıdır.
–G.T.İ.P. numarası doğru yazılmalı ve G.T.İ.P. numarasının yanında “(tıbbi amaçlı)” ifadesi yer almalıdır.
–Malın kullanılacağı yer olarak “tıbbi amaçlı beslenmede” ifadesi yazılmalıdır.
–Madde adı ve miktarı yönünden proforma fatura ile uyumlu olmalıdır

SAĞLIK BAKANLIĞI İTHALAT İZNİ NASIL ALINIR DANIŞMANLIK

Ankara Kurumsal Danışmanlık olarak Ankara İstanbul ve İzmir ofislerimiz ile 23 yılı aşkın süredir Tarım Bakanlığı ithalat izni işlemleri , Sanayi Bakanlığı izin işlemleri, Garanti belgesi işlemleri, yatırım teşvik belgesi işlemleri, Yabancı sermaye şirket işlemleri, Serbest bölge işlemleri, Sağlık Bakanlığı ithalat ve imalat ruhsat izni işlemleri gibi birçok mevzuatlara göre dosya hazırlama ve işlemlerin takibi hizmetleri vermekteyiz
Saygılarımızla
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Turgay Turan

sağlık bakanlığı ithal izin belgesi

Kategoriler

2