tarım danışmanlığı işyeri açma ruhsatını kim verir

Gıda üretim izni

Gıda üretim izni

Tarım Bakanlığı Koruma Konturol Genel Müdürlüğü Gıda yönetmelikleri uygulamaları Gıda üretimi yapan kuruluşların Gıda üretim izni almaları için gerekli koşullar

Gıda üretim izni için gerekli belgeler

Gıda İle Temasta Bulunan Ambalaj Materyali üretim izni başvurusu

1- Dilekçe
2- Sorumlu Yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma sureti ve bağlı bulunduğu meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge (meslek kuruluşu olanlardan)
3- Marka tescil belgesi
4- Ürünlerle ilgili Bakanlık adına açılan hesaba ücretin yatırıldığına dair makbuzun aslı veya tasdikli fotokopisi
5- Gayri sıhhi müessese ruhsatı
6- Üretim teknolojisi, üretim akış şeması
7- Üretilecek maddenin hangi gıda (katı-sıvı gıda) ile temasta kullanılacağına dair bilgi
8- Hammaddenin ticari ve kimyasal adı
9- Katkı maddesi kullanılacak ise kullanım amacı ve % miktarı
10- Boyarmadde uygulaması yapılacaksa kullanılan boyaların ticari ve kimyasal adı ile uluslar arası indeks numarası ayrıca, masterback boyada yüzde miktar ve taşıyıcısı
11- Tarım ve Köyişleri Bakanlığından üretim izni alan firmalardan hammadde alacağına dair taahhütname (ithal ise kontrol belgesi ve gümrük giriş beyannamesi)
12- Migrasyon ve ağır metaller yönünden,Türk Gıda Kodeksinde yer alan limitlere uygun üretim yapacağına dair taahhütname.

Gıda üretim izni nasıl alınır

Dış ambalaj etiket örneğinde en az aşağıdaki bilgiler bulunacaktır :
Ürünün ticari ve kimyasal adı :
Üretim Tarihi :
Ambalaj içindeki ürün miktarı :
Parti ve seri numarası :
Üretildiği firma adı ve adresi :
Depolama koşulları :
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının …………… tarih ve ……… sayılı izni ile üretilmiştir.
ifadesi

Tarım Bakanlığı Gıda üretim izni

Ankara Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir Ankara İstanbul ve İzmir ofisleri ile Gıda ithalat izinleri Gıda üretim izni belgesi dosya hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmetleri vermektedir

Gıda sicili ve üretim izni Gıda üretim izni  Gıda üretim izin belgesi  Gıda üretim izni nasıl alınır gıda üretim izni için gerekli belgeler, gıda imalat izni,  gıda üretim izni belgesi, gıda üretim izni yönetmeliği, gıda üretim izin belgeleri, Tarım Bakanlığı gıda üretim izni , Tarım Bakanlığı gıda yönetmeliği,

tarım danışmanlığı işyeri açma ruhsatını kim verir

Kategoriler

2