Teşvik bölgeleri

KÜLTÜR BAKANLIĞI BELGESEL FİLM YAPIMI DESTEĞİ

KÜLTÜR BAKANLIĞI BELGESEL FİLM YAPIMI DESTEĞİ
1) Başvuru formu ( Turizm ve Kültür Bakanlığı Sinema Telif Hakları Genel
Müdürlüğünden alınıyor veya ww.kulturturizm.gov.tr/telifsinema/sayfasından indiriliyor )
2) Talep edilen destek türü ve miktarı ( Destek türü: Geri Ödemesiz )
3) Projenin konusu, amacı ve içeriği ( En çok 3 sayfa )
4) Projede yapılmak istenen araştırma ve geliştirmenin aşamaları ve içeriği
( En az 2, en çok 6 sayfa )
5) Proje takvimi ( Film hangi tarihler arasında tamamlanacak )
6) Giderler ve gerekçeleri içeren bütçe
7) Yönetmen ( filmografya )
) Yapımcı özgeçmişi,
9) Daha önce destek alındı ise, alınan desteğe ilişkin bilgiler
10) Referanslar (varsa)
Aşağıdaki belgelere başvurulacak ilk üç film için gerek yoktur
11) Meslek birliği üyelik belgesi (varsa)
12) İmza sirküleri
13) Taahhütname
14) Yapımcı belgesi
15) Ticaret faaliyet belgesi (Son tarihli)
16) Sicil Gazetesi (Son tarihli)

Ankara Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir Ankara İstanbul ve İzmir ofisleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı,  Hazine Müsteşarlığı,  Dış Ticaret Müsteşarlığı,  Sanayi Bakanlığı gibi kurumların mevzuatlarına göre dosya ve proje hazırlar ve işlemleri ilgili kurumlarda takip ederek sonuçlandırır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakanlığı  senaryo, dizi film, sinema filmi, belgesel film yapımı çekimi projeleri finans desteği işlemleri dosya hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumda takibi danışmanlık hizmetleri

Saygılarımla
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Turgay Turan

KÜLTÜR BAKANLIĞI KISA FİLM VE ANİMASYON YAPIM DESTEĞİ

KÜLTÜR BAKANLIĞI KISA FİLM VE ANİMASYON YAPIM DESTEĞİ
1) Başvuru formu ( Turizm ve Kültür Bakanlığı Sinema Telif Hakları Genel Müdürlüğünden alınıyor veya ww.kulturturizm.gov.tr/telifsinema/sayfasından indiriliyor )
2) Yapımcı ve yönetmen arasında yapılmış protokol
3) Talep edilen destek türü ve miktarı ( Destek türü: Geri Ödemesiz )
4) Sinopsis ( En az 1 sayfa, en fazla 2 sayfa )
5) Tretman ( En az 10, en fazla 15 Sayfa )
6) Senaryo ( En az 60 Sayfa )
7) Giderler ve gerekçeleri İçeren Tahmini Bütçe
) Eser sahipliğine ilişkin beyan ve taahhütname (Senaryo için)
9) Yapımcı özgeçmişi
10) Yönetmen özgeçmişi
11) Senarist özgeçmişi,
12) Proje takvimi ( Film hangi tarihler arasında tamamlanacak )
13) Daha önce destek alındı ise, alınan desteğe ilişkin bilgiler
14) Referanslar (varsa).
Aşağıdaki belgelere başvurulacak ilk üç film için gerek yoktur
15) Ticaret faaliyet Belgesi (Son Tarihli),
16) Sicil gazetesi (Son Tarihli),
17) Meslek birliği üyelik belgesi (Varsa),
18) İmza sirküleri,
19) Yapımcı belgesi

            Ankara Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir Ankara İstanbul ve İzmir ofisleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sanayi Bakanlığı gibi kurumların mevzuatlarına göre dosya ve proje hazırlar ve işlemleri ilgili kurumlarda takip ederek sonuçlandırır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakanlığı senaryo, dizi film, sinema filmi, belgesel film yapımı çekimi projeleri finans desteği işlemleri dosya hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumda takibi danışmanlık hizmetleri
Saygılarımla
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Turgay Turan

SIHHİ MÜESSESELER RUHSATI

SIHHÎ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER
A- İŞYERLERİNDE ARANACAK ASGARÎ ORTAK ŞARTLAR
1- İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlık olacaktır.
2- İşyerinin havalandırma tertibatı bulunacak; ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer veya klima sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır.
3- Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan işyerlerinde her faaliyet dalı için ilgili bölümlerde öngörülen şartlar ayrıca aranacaktır.
4- On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır. Ancak birden fazla işyerinin bulunduğu iş hanı, iş merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeter sayıda lavabo ve tuvalet varsa, buralarda açılan işyerleri için ayrıca tuvalet ve lavabo şartı aranmaz.
5- İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır.
6- Yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde, yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer, paslanmaz çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir; tavanlar buğulanmayı, küflenmeyi, pislik birikmesini önleyecek; kapılar, kolay temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır.
Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurulacaktır.
Bardak ve tabaklar cam veya porselen; kaşık, çatal ve bıçak paslanmaz çelikten olacaktır.
7- İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler alınacaktır.
8- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı diğer işyerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı bulunacak, yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecektir.
9- Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde şehir şebekesine bağlı su bulunacak, sigara içilen ve içilmeyen bölümler duvar veya camla ayrılacaktır.
10- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokantalar ve benzeri işyerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları mermer, seramik ve mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı olacaktır. Tuvalet ile mutfak yan yana olmayacaktır.

Ankara Kurumsal Danışmanlık 20 yıldır iş ve işlemlerinize dosya hazırlama ve ilkili kurumlarda işlemlerin takibi hizmeti vermektedir

Saygılarımızla
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Turgay Turan

TARIM BAKANLIĞI GIDA SİCİL SERTİFİKASI GIDA ÜRETÜM İZİN SERTİFİKASI

TARIM BAKANLIĞI GIDA SİCİL SERTİFİKASI GIDA ÜRETÜM İZİN SERTİFİKASI
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Bakanlar Kurulunun 4128 sayılı Kanun ve 16/11/1997 tarih ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ” Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve 09/061998 tarih ve 23367 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gıdaların, Üretim, Tüketim ve Denetlenmesine dair Yönetmelik ” gereği; Gıda maddesi, Gıda katkı maddesi, ve Gıda ile temasta bulunan materyal ve Ambalaj maddesi üreten 1.2.3. sınıf Gayri Sıhhi (Yemek Fabrikaları, Un ve Unlu mamuller İmalatı, Ekmek Fırınları, Süt Ürünleri İmalatı, Yoğurt İmalathaneleri, Et ürünleri imalatı, plastik kaplar ve poşet, strech vs. imalat sektörleri) Müesseseler TARIM BAKANLIĞIN’ca düzenlenen GIDA SİCİLİ’ne kaydolması ve GIDA SİCİL SERTİFİKASI ve akabinde ÜRETİM İZİN SERTİFİKASI almaları gerekmektedir

Ankara Kurumsal Danışmanlık 20 yıldır iş ve işlemlerinize dosya hazırlama ve ilkili kurumlarda işlemlerin takibi hizmeti vermektedir

Saygılarımızla
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Turgay Turan

GIDA SİCİL BELGESİ

GIDA MADDELERİ ÜRETEN İŞYERLERİNE ait ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ve GIDA SİCİL BELGESİ
Bakanlar Kurulunun 10 Temmuz 1996 tarih ve 22690 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik gereği; Gıda maddesi Üreten 1.2.3. sınıf Gayri Sıhhi (Yemek Fabrikaları, Un ve Unlu mamuller İmalatı, Ekmek Fırınları, Süt Ürünleri İmalatı, Yoğurt İmalathaneleri, Et ürünleri imalatı, vs. imalat sektörleri) Müesseseler bağlı bulunduğu ilin İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’nden “GIDA MADDELERİ ÜRETEN İŞYERLERİNE ait ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ” ve GIDA SİCİL BELGESİ ” alınması ile ilgili işlemlerinin yapılması

Kurumsal Danışmanlık 20 yıldır iş ve işlemlerinize dosya hazırlama ve ilkili kurumlarda işlemlerin takibi hizmeti vermektedir

Saygılarımızla
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Turgay Turan

Teşvik bölgeleri

Kategoriler

2