yurtdışında çalışmanın avantajları

Teşvik Belgesinin faydaları konusu

yatırım teşvik belgesi
Yatırım Teşvik Belgesi almadan yatırıma hiçbir harcama yapmayınız yatırıma başlamayınız. Yatırım Teşvik destekleri; Gümrük, Fon, KDV istisnası ile kredi faizi desteklerinden yararlanınız.

Yatırım Teşvik Belgesi, tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklendiğini belgeleyen belgedir.
Yatırım Teşvik Belgesi alınması Devlet tarafından, yatırımcıya kredi verileceği anlamına gelmez. Hazine Müsteşarlığı tarafından Yatırım Teşvik Belgesi verilmesi, yatırımı yapan şirkete aşağıda hususlarda destekler sağlar.
Sektörel önceliklere göre Yatırım Teşvik Mevzuatına uygun olan her yatırımın yatırım teşvik belgesine bağlanması ve desteklerden yararlanması gerekir. Özkaynak kullanarak desteklerden yararlanmadan yatırım yapmak mümkündür ancak serbest piyasa koşullarına göre rekabette güçlü olmanın yolu tasarruf ve öz kaynak yeterliliğidir kullanılacak her destekten faydalanılmalıdır.
Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir ?
Destek unsurlarından yararlanabilmek için esas ve usulleri Hazine Müsteşarlığınca belirlenen yatırım teşvik belgesinin temin edilmesi zorunludur.
Yatırım Teşvik Belgesi verilmesi uygun olacak gerçek şahıslar, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları (adi ortaklık), kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri sektörel yatırımlarına göre yatırım teşvik belgesi için müracaat edebilir.
Yatırım Teşvik Belgesi netür faydalar sağlar ?
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Katma Değer Vergisi İstisnası
Faiz Desteği
Bina İnşaat Harcı İstisnası
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Muafiyeti
Kurumsal Danışmanlık olarak yatırımlarınızın projelendiriilmesi fizibilite yatırım maliyet raporları ve dosyalarının hazırlanması, mevzuatların yorumlanması, iş ve işlemlerinizin takinde bizlerle iletişime geçmek sizlere birçok açıdan faydalar sağlar; projenin doğru uygulanması ve destek unsurlarının tamamının teknik olarak projeyede uygulanabilmesi 20 yıllık tecrübelerimizle bizim işimiz;
20 yıllık dost yatırımcılarımız bizlere çok şeyler kazandırdılar ve bizlerde bu güvene hep layık olduk, işimizi ciddiye aldık; dün aynıydık, bugünde aynıyız. Bu ışıkla gelecek kuşak temsilcilerimiz dahada ciddi ve bilgi dolu çalışacaklar.
Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir işlemlerinize projeler, dosyalar raporlar hazırlayarak uzman kadrosu ile ilgili kurumlarda hassasiyetle takip eder ve mevzuatlara göre sonuçlandırır 

Bilgi hattımızı arayın; Rahatlayın.
Genel Koordinatör
Turgay Turan

yurtdışında çalışmanın avantajları

Kategoriler

2