Türkiyede Yabancı uyruklu İkamet Tezkeresi


Yabancı personel çalışma müsaadesi ve İkamet Tezkeresi gerekli evraklar

Yabancı Persoenel çalışma izni evraklar
1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,
2) Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı) 3) işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içeren sözleşme İşveren ve yabancı personelin her ikisininde orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış bireysel sözleşme veya işverence yapılan iş teklifinin işçi tarafından kabul edildiğine dair işe kabul belgesi veya onaylı sureti.)
4) Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli pasaport sureti,
5) Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli diploma sureti,
6) Türkiye’den yapılacak başvurular için, geçerli İkamet Tezkeresi,(İkamet tezkeresinin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur)
7) Öz geçmiş (ilişikteki öz geçmiş formatı doldurulacaktır.)

Yabancı personel ve sanatkar çalıştıracak Belgeli Turizm İşletmeleri için:
İş mukavelesi,
9) Döviz gelirlerine ait belgeler,
10) Bonservisler (Ciddiyeti konusunda tereddüt yaratan müesseselerin bonservisleri hariç), Mesleki hizmetler kapsamında çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak;
Yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurt dışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Diploma Denklik Belgesi”,
11) Ülkesindeki meslek kuruluşundan mesleğini icra ettiğine, kendi ülkesindeki meslek örgütüne üye olduğuna ve “meslekten men cezası olmadığına” ilişkin son altı ay içinde alınmış belge,
12) Danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla hizmet sunması durumunda, iş tanım belgesi ile sözleşme (firma-firma arası veya firma-kişi arası) örneği,
13) Mühendis, mimar ve şehir plancılarının her tür ve ölçekte danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla uzman olarak hizmet sunması ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projelerde proje hazırlaması ve imza yetkisi alması durumunda, noter ya da konsolosluk onaylı ve yalnız bu işe münhasır kalmayı öngören taahhütname, ibraz etmesi gerekmektedir
Not: Eşine dostuna sevgilisine ikamet tezkeresi almak isteyenler istihdam ve yatırıma katkı sağlamayacak işi gücü olmayan sadece kendi ülkesindeki koşulların sıkıntısından ülkemize gelip ikamet tezkeresi ve çalışma izni almak isteyen dünya vatandaşı misafirlerimiz Teknik personeline ve uluslar arası rekabete istihdama ülke ekonomisine katkı sağlamayacak içi boş işlemler için hem kendinizi hem bizi hemde ilgili makamları kurumları lütfen boşuna meşgul etmeyiniz.
Sorununu kanunlar çerçevesinde tecrübe, ihtisas ve ciddi yatırımları ile işlemlerini teknik dosya ve donanımla çözmek isteyen firmalara hizmet vermek temel prensibimizdir.
Müşkiliyetimizi anlayışla karşılayacağınızı ümit eder saygılar sunarız.
Yabancı çalışma izni ve ikamet tezkeresi işlemleri dosya hazırlama iş ve işlem takibi hizmetleri

Saygılarımızla
Genel Koordinatör
Turgay Turan

- - "ikamet vizesi" - "ukrayna vatandaş" "türkiye vize" uygulaması - "vize süre" "ceza" - 1 ay geçmiş vize cezası ne kadar moldova - 1) Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi - 2 ay vıze geçmesının cezası ne kadar - 2 yıllık yabancı vize cezaları - 3 ay vize gecmis irak vatandasi kacpara ceza oder - 3 aylık tezkere uzatımı - 3 aylik tezkeresi fiyatları - 3 yİl gecmİs vİza Çezasİ kaÇ para - 3.ay vizesi geçmiş turist ne kadar ceza öder - 6 ay ceza hesaplaması - 6 aylik ikamet teskeresİne kac para gerek - 6 aylık ikamet tezkeresi bg - 6 aylık uzakma teskeresı kac tl - 6 aylik vize moldovalilara - 9 ay vizesi geçmiş yabancılar cezası

Kategoriler

2